بخش های بستری

بخش های بستری بیمارستان ایرانیان

قوانین بخش های بستری بیمارستان

  1. آوردن وسائل ممنوعه طبق مقررات بیمارستان به بخش ها ممنوع می باشد (مانند زیورآلات، وسایل تیز و برنده، وسایل شکستنی، سیم بلند، شال و روسری)
  2. ساعات ملاقات و هوا خوری در کلیه بخش ها تعیین شده و فقط در آن زمان ها بیماران مجاز به خروج از بخش و یا پذیرش بازدیدکنندگان به بخش ها می باشد.
  3. ورود گل و شیرینی و آبمیوه های طبیعی باز و هرگونه دوربین عکاسی توسط ملاقات کنندگان به بخش ها ممنوع می باشد.
  4. سیگار کشیدن در کلیه فضاهای عمومی بیمارستان ممنوع می باشد.
  5. ساعات مشخص دادن دارو و نظارت دقیق پرستاران بر مصرف دارو توسط مددجویان
  6. بیماران بستری هر بخش لباس مخصوص آن بخش را می پوشند.
  7. رعایت کلیه مقررات و قوانین پرسنلی و همچنین مقررات مربوط به بیماران که در بخش ها