خدمات بیمارستان

بیمارستان روان پزشکی ایرانیان

بیمارستان ایرانیان از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۸ با ریاست زنده یاد استاد آقای دکتر سیروس ایزدی موفق به اخذ عنوان بزرگترین و بهترین بیمارستان از نظر روانپزشکی در سطح کشور گردیده است. همچین بعد از فوت زنده یاد استاد آقای دکتر سیروس ایزدی این مرکز با ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا گلستانی توانسته است مدارج پیشرفت و تعالی را با همیاری و کمک پزشکان مجرب و پرسنل توانمند بیمارستان به صورت مداوم و مستمر طی کرده و با اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و همچنین درجه یک اعتبار بخشی کشوری مقام خود را به عنوان بهترین بیمارستان خصوصی روانپزشکی کشور در راستای خدمت رسانی و جلب رضایتمندی مددجویان عزیز حفظ نماید.

بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

بیمارستان روانپزشکی ایرانیان (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۱ با همت بنیان گذاران عالی قدر و با ریاست زنده یاد استاد آقای دکتر سیروس ایزدی فعالیت خود را آغاز نموده است، و از آن زمان تا سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ عنوان بزرگترین و بهترین بیمارستان از نظر روانپزشکی در سطح کشور گردیده است. همچین بعد از فوت زنده یاد استاد آقای دکتر سیروس ایزدی این مرکز با ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا گلستانی توانسته است مدارج پیشرفت و تعالی را با همیاری و کمک پزشکان مجرب و پرسنل توانمند بیمارستان به صورت مداوم و مستمر طی کرده و با اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و همچنین درجه یک اعتبار بخشی کشوری مقام خود را به عنوان بهترین بیمارستان خصوصی روانپزشکی کشور در راستای خدمت رسانی و جلب رضایتمندی مددجویان عزیز حفظ نماید.

اخبار بیمارستان