اکو کاردیوگرافی

اکو کاردیوگرافی چیست؟

اکوکاردیوگرافی که تحت عنوان تست اکوی قلبی هم نامیده می شود، تستی است که در آن با استفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل می شود. برای انجام اکوی قلبی نیاز به بستری در بیمارستان نمی باشد. انجام اکوی قلبی درد ندارد و جزء عمل جراحی محسوب نمی شود. اکوکاردیوگرافی تستی است.

اکوکاردیوگرافی تستی است که جهت کمک به پزشک شما به منظور تشخیص مشکلات قلبی شما یا چگونگی عملکرد قلب به کار می رود.
ممکن است انجام اکوکاردیوگرافی در شرایط زیر ضروری باشد.
هنگامی که دارای صداهای غیر طبیعی قلبی باشید.
هنگامی که دچار درد قفسه سینه غیر قابل توجیه باشید.
هنگامی که دچار یک نقص مادرزادی باشید.
هنگامی که دچار حمله قلبی شده باشید.
هنگامی که دچار تب رماتیسمی هستید.
هنگامی که در جریان انجام ورزش یا بالا رفتن از پله و یا راه پیمایی دچار تنگی تنفس شوید.

اکو کاردیو گرافی چگونه انجام می­ گیرد؟

شخص/ بیمار بر روی تخت به پهلو یا پشت می خوابد.
پزشک ژل مخصوص را بر روی پروب می ¬ریزد و آن را روی ناحیه سینه ای شخص/ بیمار حرکت می دهد.
امواج ماورای صوت تصاویری را از قلب شما و دریچه های آن ایجاد می کند. در اکوکاردیوگرافی از امواج ایکس استفاده نمی شود.
حرکات قلبی بر روی صفحه ویدئویی مشاهده می¬شود.
یک نوار ویدئو یا عکس را می توان تهیه کرد.
در طول تست می توان ویدئو را دید.
این تست درد و عوارض جانبی ندارد.
این تست اغلب به کمتر از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد.
پزشک در مورد نتایج با شخص/ بیمار صحبت می کند.
زمان انجام اکوکاردیوگرافی: طبق مشاوره قلب جهت بیماران بستری.
آنچه در اکوکاردیوگرافی نشان داده می ¬شود: انداره و شکل قلب، نحوه عملکرد کلی قلبی، مشکلات دریچه ای قلبی، وجود لخته خون در قلب.


مسئول واحد: پزشکان متخصص قلب و عروق (دکترناصرموثقی، دکتر خدیجه میعادی)

 

این خدمات در بیمارستان فقط مخصوص بیماران بستری می باشد.

سایر خدمات