داروخانه

منشور حقوق بیمار در داروخانه

هدی متشفی مسئول فنی داروخانه‌ی بیمارستان ایرانیان

 

در راستای تعیین حقوق بیمار در موسسات دارویی و ارتقای کیفیت خدمات و همچنین به منظور بهبود و ارتقای شاخصهای سلامت جامعه و اجرای ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی و ماده ۲ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های مربوط بدین وسیله منشور حقوق بیمار در داروخانه به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

 1. بیمار حق دارد بعد از دریافت دارو از داروساز در داروخانه ،‌اطلاعات موردنیاز درباره درمان دارویی‌اش ( از جمله مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو ) را سوال نماید و داروساز موظف است تا تفهیم کامل بیمار به تمامی سوالات دارویی بیمار پاسخ گوید. اطلاعات داده شده باید بدون اصطلاحات تخصصی و کاملاً واضح باشد به طوریکه بیمار قانع و بطور کامل توجیه شود . علاوه بر آن داروساز موظف است مقدار و نحوه مصرف دارو را مطابق دستورالعمل شماره ۷۳۹/د مورخ ۵ / ۲ / ۸۰ مکتوب نماید.
 2. بیمار حق دارد که حرمت و شان او در داروخانه حفظ شده و به نیازهای دارویی او با رعایت ضوابط و مقررات به موقع و به طور کامل توجه شود.
 3. بیمار حق دارد در رابطه با حفظ اسرار بیماری و وضعیت سلامت خود به داروساز اعتماد کامل داشته باشد و داروساز می‌باید در روابط کاری خود چنین اطمینانی را برای بیماران فراهم نماید.
 4. بیمار حق دارد در مورد داروهایی که پزشک برای او تجویز می‌کند از داروساز در داروخانه راهنمایی و مشاوره بخواهد.
 5. بیمار حق دارد به پاسخ‌های داروساز در رفع نیازهای دارویی‌اش اطمینان کند و داروساز مسئول گفته‌ها و توصیه‌های خود می‌باشد.
 6. بیمار حق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات و هزینه‌های دارویی ‌اش اطلاعات بخواهد و داروساز باید بیمار را راهنمایی کند.
 7. بیمار حق دارد که بداند در صورت فراموش کردن یک دوز دارو چه باید کرد.
 8. بیمار حق دارد که بداند چطور متوجه شود داروهای مصرفی ‌اش اثر کرده و علامت پیشرفت درمان چیست .
 9. داروساز می‌تواند با توجه به سطح آگاهی بیمار و در صورتی که از گروه پزشکی باشد اطلاعات اضافی ارائه نماید.
 10. داروساز باید در مورد تداخل داروهای تجویز شده در نسخه با غذا ، داروهای دیگر و پاسخهای آزمایشگاهی بیمار را راهنمایی کند.
 11. داروساز باید توصیه‌های مصرف دارو در حالت بارداری یا شیردهی را در صورت لزوم به بیمار اعلام نماید.
 12. داروساز باید بیمار را در صورت مصرف دارویی همزمان با سایر داروها (  داروهای otc ، ضدبارداری خوراکی و غیره )  در صورت لزوم راهنمایی کند.
 13. داروساز باید در صورتی که بیمار دارای بیماری زمینه‌ای نیز هست ، نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه را به بیمار توصیه نماید.
 14. داروساز باید صحت دوزاژ تجویزی را با توجه به شرایط بیمار ( سن ، وزن و غیره ) بررسی و در صورت لزوم با پزشک معالج مشورت نماید.
 15. داروساز باید عوارض جانبی مهم دارو را با توجه به برگه راهنمای بیمار ( بروشور ) با رعایت شرایط بیمار هشدار دهد.

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

 1. طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری نظام مراقبت­ های دارویی بیمارستان
 2. نظارت و کنترل فرایندهای تامین، توزیع و نگهداری دارو و ملزومات پزشکی
 3. نظارت بر تجویز و مصرف دارو و ملزومات پزشکی و کسب اطمینان از ایمنی و کیفیت مناسب خدمات دارویی ارائه شده به بیماران
 4. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه مراقبت های دارویی
 5. اجرا، هدایت و راهبری نظام مراقبت­های دارویی در سطح بیمارستان
 6. انجام کلیه برنامه ریزی ها، سازماندهی ها و پیگیری های لازم جهت ارائه خدمات نظارتی، مشاوره ای، اطلاع رسانی، کنترلی در حوزه مراقبت های دارویی مشتمل بر نظارت بر تدارک و نگهداری ذخیره دارویی به لحاظ کمی و کیفی
 7. انجام بررسی ها، هماهنگی ها و پیگیری های لازم به منظور بکارگیری  کلیه ساز و کارهای سازمانی، مدیریتی جهت اطلاع رسانی دارویی و کنترل مسمومیت در بیمارستان
 8. انجام کلیه هماهنگی ها و پیگیری های لازم جهت ایجاد، فعال سازی و تشکیل کمیته دارو درمان با هدف تامین اطلاعات ورودی برای تصمیم گیری های دارویی عمومی و خاص در این کمیته و همچنین پشتیبانی و مشارکت در تدوین و به روزآوری فرمولری بیمارستان
 9. دریافت دستورالعمل های مربوط به نحوه توزیع، تکمیل، جمع آوری و ارسال فرم های گزارش دهی عوارض ناخواسته دارویی و برنامه ریزی و پیگیری اجرای این دستورالعمل ها و ارسال فرم ها به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR
 10. ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان
 11. بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی
 12. بازرسی های ادواری از انبار ، ترالی کد احیاء و سایر محلهای نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی
 13. رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در وظایف محوله
 14. شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان
 15. ارائه طرحها، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی
 16. تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی جهت طرح در کمیته دارو و درمان
 17. ارائه راهنمایی ها و دستورات دارویی لازم به بیماران
 18. تهیه نسخ و مستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو
 19. کنترل و نظارت بر شرایط و اصول فنی انبارداری دارویی
 20. انجام خدمت نوین تلفیق دارویی در زمان پذیرش و ترخیص بیماران توسط داروساز دوره دیده

مددجویان گرامی در صورت نیاز به اطلاعات دارویی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۵:۰۰ با شماره ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۰ داخلی ۲۱۶ تماس حاصل فرمایید.

سایر خدمات