رضایتمندی

سنجش میزان رضایتمندی

از طریق فرم زیر می‌توانید با بیمارستان ایرانیان در ارتباط باشید. ما منتظر شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

  مصاحبه شونده

  جنسیت

  سن

  تحصیلات

  سئوالات

  امتیازدهی

  آیا از نحوه برخورد پرسنل راضی بودید؟

  نحوه برخورد پرسنل خدمات در بخش

  آیا پزشک سریعا بر بالین بیمار شما حاضر شدند؟

  آیا نظافت بخش های بیمارستان مناسب بود؟

  آیا نظافت البسه و ملحفه شما مناسب بود؟

  آیا کیفیت خدمات رفاهی در بیمارستان مناسب بود؟

  رسیدگی و پیگیری سیر درمان بیمار در بخش

  میزان رضایت از خدمات روانشناسی در بخش

  چگونگی لباس فرم و نصب اتیکت پرسنل

  کیفیت و تنوع برنامه غذایی بیمار در بخش

  نحوه برخورد پرسنل نگهبانی

  نحوه روند پذیرش بیمار

  کیفیت نظافت و محوطه سازی بیمارستان

  نحوه روند فرآیند ترخیص بیمار

  نحوه برخورد پرسنل بخش درمانگاه

  نحوه برخورد پزشک درمانگاه و پیگیری بیماری

  احساس کلی شما از مراجعه به این مرکز

  مراجعه مجدد در صورت نیاز

  توصیه به دیگران برای مراجعه به بیمارستان درصورت نیاز