درباره ما

تاریخچه فعالیت ها

بیمارستان روانپزشکی ایرانیان (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۱ با همت بنیان گذاران عالی قدر همچون اساتید فقید آقای دکتر سیروس ایزدی، آقای دکتر بهروز میلانی فر، خانم دکتر گیتی زرگر، آقای دکتر ابوالفضل خسروانی، آقای دکتر حسین عسگری فرد و دیگر اساتید همچون جناب آقای دکتر صحبت اله عبدی، جناب آقای دکتر منوچهر جشنانی، جناب آقای دکتر حسن خویی فعالیت خود را آغاز نموده است، و از آن زمان تا سال ۱۳۹۸ با ریاست زنده یاد استاد آقای دکتر سیروس ایزدی موفق به اخذ عنوان بزرگترین و بهترین بیمارستان از نظر روانپزشکی در سطح کشور گردیده است. همچین بعد از فوت زنده یاد استاد آقای دکتر سیروس ایزدی این مرکز با ریاست جناب آقای دکتر محمدرضا گلستانی توانسته است مدارج پیشرفت و تعالی را با همیاری و کمک پزشکان مجرب و پرسنل توانمند بیمارستان به صورت مداوم و مستمر طی کرده و با اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و همچنین درجه یک اعتبار بخشی کشوری مقام خود را به عنوان بهترین بیمارستان خصوصی روانپزشکی کشور در راستای خدمت رسانی و جلب رضایتمندی مددجویان عزیز حفظ نماید.

بنیان گذاران بیمارستان

دکتر صحبت اله عبدی

بنیان گذار بیمارستان ایرانیان

مشاهده زندگینامه

شادروان دکتر ابوالفضل خسروانی

بنیان گذار بیمارستان ایرانیان

مشاهده زندگینامه

دکتر منوچهر جنشانی

بنیان گذار بیمارستان ایرانیان

مشاهده زندگینامه

شادروان دکتر گیتی زرگر

بنیان گذار بیمارستان ایرانیان

مشاهده زندگینامه

دکتر حسن خویی

بنیان گذار بیمارستان ایرانیان

مشاهده زندگینامه

شادروان دکتر حسین عسگری فر

بنیان گذار بیمارستان ایرانیان

مشاهده زندگینامه