همکاری با ما

فرم همکاری با ما

برای ارسال درخواست همکاری با بیمارستان روانپزشکی ایرانیان میتوانید از طریق فرم زیر اقدام کنید.

  اطلاعات شخصی

  نام

  نام خانوادگی

  نام پدر

  تاریخ تولد

  کد ملی

  شماره شناسنامه

  جنسیت

  وضعیت تاهل

  لطفا تصویر پرسنلی خود را بارگذاری نمایید.

  اطلاعات تماس

  تلفن همراه

  تلفن ثابت

  آدرس ایمیل

  آدرس منزل

  آدرس محل کار

  اطلاعات تحصیلی

  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  تاریخ اخذ مدرک

  محل اخذ مدرک

  معدل فارغ التحصیلی

  وضعیت نظام وظیفه

  نام شرکت

  سمت

  از تاریخ

  تا تاریخ

  نوع کار

  علت ترک کار

  لطفا شغل (های) مورد نظر خود را مشخص کنید