اورژانس

بخش اورژانس

امکانات بخش اورژانس شامل:

نوار قلب ECG، مانیتورینگ مداوم بیمار،اتاق CPR، اتاق ایزوله فشار منفی جهت بیماری های حاد تنفسی، بخش تریاژ، اتاق عمل سرپایی جهت جراحی ­های کوچک، کلیه خدمات مربوط به تحت نظر زیر ۶ ساعت، خدمات مربوط به تحت نظر بالای ۶ ساعت، مشاوره­ های داخلی و قلب به صورت آنکال، تعیین BMI و مشاوره تغذیه، انجام انواع آزمایشات بیوشیمی و خونی

قوانین و مقررات بخش اورژانس:

  1. احترام و جوابگویی به موقع به مددجویان محترم
  2. رعایت اصل انطباق (جهت رعایت حقوق مددجویان محترم)
  3. ویزیت و معاینه به موقع بیماران توسط پزشکان مقیم (در صورت نیاز به مشاوره پزشکی)در سریعترین زمان ممکن انجام می‌شود.
  4. تعیین و تکلیف مددجویان مراجعه کننده به اورژانس در سریعترین زمان ممکن انجام می‌شود.
  5. تکمیل دقیق و به موقع پرونده‌های پزشکی و درج اطلاعات بیمار در فرم‌های مربوطه
  6. تغییر و تحول به موقع و سر وقت بین شیفت‌های مختلف کاری
  7. در صورت نیاز به بستری بیمار طبق مقررات بیمارستان کلیه وسایل ممنوعه از بیمار گرفته و تحویل خانواده داده می‌شود. در صورت عدم وجود همراه وسایل شخصی بیمار به صندوق امانات بیمارستان تحویل داده می‌شود.
  8. در صورت نیاز به بستری کلیه مراحل بستری در اسرع وقت انجام می‌گیرد.
  9. خطوط مشخص کننده رنگی در اورژانس مسیرهای انجام خدمات مختلف را به مراجعه کنندگان نشان می دهد.

رئیس بخش: آقای دکتر شیرزاد خیراندیش

سرپرستار بخش: خانم نسرین عبدالوهاب

تعداد تخت ها: ۹ تخت

تعداد پرسنل: ۱۶ نفر (۹ نفر پرستار، ۱ نفر منشی، ۴ نفر خدمات، ۳ نفر پزشک) که در شیفت های مختلف مشغول به خدمت رسانی می باشند.