الکترو آنسفالوگرام

الکتروآنسفالوگرافی اساسی ترین و به عبارت دیگر تنها وسیله ای است که به کمک آن میتوان چگونگی عملکرد سلول های مغزی را توسط ثبت فعالیت های الکتریکی مغز که نتیجه فعل و انفعالات بیوشیمیائی نورون ها و ارتباط های بسیار بغرنج و پیچیده بین آنها می باشد، بررسی کرد. مهمترین نکته ای که در جریان این آزمایش مطرح است، نخست مهارت تکنسین می باشد که بتواند تراسه EEG را با کمتری آرتیفکت تهیه نماید و دومین مسئله شناخت آرتیفکت ها و تمیز آنها از امواج نابهنجاری که می تواند مبین وجود ضایعه ای فضاگیر یا اختلالی صرعی شکل باشد، می باشد. انجام آزمایش EEG در بالین روانپزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا بسیار مشاهده شده است که اختلالات خلقی و رفتاری در واقع تظاهر بالینی نابهنجاری فعالیت بیوالکتریک مغزی می باشد. معلوم نیست که بوعلی سینا چگونه پی برده است که بین مالیخولیا و بیماری صرع ارتباطی وجود دارد. بطوریکه در حال حاضر بسیاری از اختلال های خلقی، وسواسی، اضطرابی و اختلال های رفتاری می تواند ناشی از نابهنجاری فعالیت بیو الکتریک مغزی باشد.


مسئول واحد: کارشناس الکتروآنسفالوگرافی رضا تقوی پارسا

ساعت حضور: همه روزه از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰

 

حتما پیش از حضور در بیمارستان جهت آمادگی های لازم جهت انجام الکتروآنسفالوگرافی با تلفن بیمارستان ۰۲۱۴۴۷۲۳۳۳۰ داخلی ۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.

سایر خدمات