دکتر مهرداد قائم مقامی

شماره نظام پزشکی: 133187
متخصص روانپزشکی / فلوشیپ طب روان جنسی