دکتر سید مسعود میرمحمد

شماره نظام پزشکی: 32555
متخصص بیماری‌های داخلی