سیاست ها

ایمنی بیمار

سیاست واحد ایمنی دربیمارستان ایرانیان  

به گفته‌ی سازمان جهانی بهداشت، ایمنی بیمار، عبارت است از پیشگیری یا کاهش احتمال بروز آسیب‌ها و صدمات مرتبط با مراقبت‌های سلامت، به کمترین حد قابل قبول
بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایرانیان با شعار "بیمارستان ما دوستدار ایمنی بیمار است " سعی در ارتقاء ایمنی و کاهش خطاها دارد ارائه خدمات درمانی به بیماران ، ارتقا مستمر دانش ، مهارت و عملکرد کارکنان و کاهش خطاها سیاست اصلی بیمارستان و ایمنی بیمار می باشد که به منظور رسیدن به این هدف برنامه های زیر را در نظر دارد :
انجام بازدیدها ، تعامل با پرسنل ، جلسات هم اندیشی به منظور عملکرد بهتر در راستای ارتقای ایمنی ، گزارش دهی صحیح وقایع ۲۸ گانه

- بازدیدهای مدیریتی

در بازدیدهای مدیریتی که با مدیران ارشد( مدیر بیمارستان ، مدیر پرستاری ، مدیر بهبود کیفیت ) به همراه کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ، انجام می گیرد . افراد شرکت کننده در این راند با معرفی خود به پرسنل هدف خود را از بازدید عنوان می کنند که هدف از بازدید بخش ها و واحدهای مختلف شنیدن مشکلات از زبان کارکنان می باشد همچنین از پیشنهادات پرسنل به منظور ارتقاء ایمنی بیماران و رضایت حقوق گیرندگان خدمت استفاده می شود.

- بازدید میدانی

در بازدید میدانی سوپروایزر آموزشی ، کارشناس بهداشت محیط ، مسئول بهداشت حرفه ای ، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار را همراهی می کنند هر کدام از مسئولین با چک لیست هایی که دارند آموزش های لازم را برای رسیدن به ایمنی بیمار به کارکنان ارائه می دهند و بازخورد راندها به بخش و پرسنل مربوطه داده می شود.

- گزارش دهی خطا

فرهنگ سازی ایمنی بیمار و گزارش دهی خطا یکی دیگر از اهداف اصلی می باشد که این گزارش دهی و تحلیل ریشه ای خطا باعث می شود که از خطا های پیش آمده درس گرفته و از تکرار خطا پیشگیری شود و همچنین گزارش خطا دارویی و رسیدگی به آن یکی از اساسی ترین اصول است که آسیبی به بیمار از نظر روحی ، جسمی ، و مالی متحمل مددجو نشود.

واحد ایمنی بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

فروردین ۱۴۰۲

آموزش کارکنان

سیاست های آموزشی کارکنان

بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایرانیان با توجه به الزامات اعتبار بخشی با هدف ارتقا سطح ارائه خدمات درمانی به بیماران ، ارتقا مستمر دانش ، مهارت و عملکرد کارکنان و کاهش خطاها سیاست آموزشی کارکنان را در حیطه پرسنل جدید الورود و پرسنل شاغل در چهار مرحله نیاز سنجی آموزشی / الویت بندی برنامه های آموزشی را اجرا می نماید .

آموزش پرسنل جدید الورود

بعد از شروع به کار پرسنل جدید الورود و ارزیابی صلاحیت اولیه توسط سرپرستار یا پرستار خبره بخش و مشخص شدن نیاز های آموزشی به واحد آموزش معرفی می گردد . بنا به نیاز آموزشی اعلام شده به واحد مربوطه جهت تکمیل آموزشها معرفی میشود . و بعد از آموزش ، ارزیابی انجام و قبل از معرفی به کمیته استخدام در آزمون بدو ورود شرکت می نماید و در صورت کسب امتیاز لازم به کمیته استخدام معرفی می گردد

آموزش پرسنل شاغل

نیاز سنجی آموزشی کارکنان

نظر به اینکه اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ، اجرای صحیح فرایند نیاز سنجی می باشد . نیاز سنجی کارکنان پرستاری بر مبنای برنامه توسعه فردی اعلام شده توسط پرستار و سرپرستار و همچنین بر اساس سیاستهای کلان آموزشی درراستای ایمنی بیمار،استانداردهای اعتباربخشی، منشور حقوق بیمار در قالب موضوعاتی الویت بندی میشود.

الویت بندی برنامه های آموزش

الویت مهارت های ارتباطی

 • اصول ارتباط با بیمار و مراجعین
 • مدیریت استرس
 • رعایت حقوق گیرندگان خدمت و منشور حقوق بیمار ...

الویت مهارت های حرفه ای عمومی

 1. احیاء قلبی ریوی پایه
 2. کنترل عفونت
 3. بهداشت محیط
 4. ایمنی بیمار
 5. ADR
 6. پیشگیری و مراقبت از زخم
 7. ارزیابی اولیه بیمار
 8. گزارش پرستاری، قوانین و مقررات حرفه ای در پرستاری...
 9. آموزش تغذیه در بیماری های غیر واگیر دار

اولویت مهارت های تخصصی

 1. احیاء قلبی ریوی پیشرفته
 2. تریاژ بیمارستانی
 3. کار با ونتیلاتور و مانیتورینگ قلبی
 4. بیماری های روانپزشکی
 5. داروهای روانپزشکی
 6. فوریت های روانپزشکی ...
 7. تعیین شیوه های آموزشی

آموزش درون بخشی ، آموزش چهره به چهره ، برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی ، معرفی پرسنل جهت شرکت در دوره های برون سازمانی ، سمینار ، کنفرانس ها و وبینار آموزش های درون بخشی و چهره به چهره توسط سرپرستار هر بخش با همکاری رابط آموزش بخش بر اساس نیاز بخش مربوطه برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی میشود  وگزارش عملکرد به واحد آموزش داده می شود.

ارزیابی برگزاری دوره های آموزشی

بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی براساس الگوی ارزشیابی کرک پاتریک در چهار سطح واکنش ،یادگیری ،‌رفتاری و عملکردی انجام میشود.

آموزش به بیمار

سیاست های کلی آموزش به بیمار بر اساس سیاست های کلی بیمارستان

اهداف آموزش به بیمار

 • توانمندسازی بیمار و خانواده وی جهت برنامه های خودمراقبتی به منظور ارتقا سلامت
 • افزایش دانش، نگرش و مهارت بیمار در زمینه مراقبت از خود
 • حفظ و ارتقا سلامتی بیمار و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مختلف
 • سازگاری بیمار با اختلال ایجاد شده در عملکرد وی
 • بازگشت بیماربه سلامتی

سیاستهای آموزشی بیماران و همراهان

 • افزایش آگاهی،توانمندی و مشارکت بیماران و همراهان در تامین،حفظ و ارتقا سلامت  با استفاده از امکانات بیمارستان
 • شناسایی نیازهای آموزشی بیماران و همراهان
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی
 • اجرای برنامه های آموزشی در خصوص بیماریهای شایع
 • شیوه ها و تدابیر آموزش به بیمار
 • تامین منابع آموزش به بیمار
 • نحوه نظارت بر اجرای برنامه های آموزش به بیمار
 • پایش اثر بخشی برنامه های آموزش به بیمار
 • شناسایی نقاط قابل بهبود و انجام اقدامات اصلاحی موثر
 • اجرای برنامه بهبود جهت همکاری موثرتر تعدادی از پرستاران با تجربه در امر ارتقا آموزش به بیمار و خانواده حین و پس از ترخیص
 • تشکیل و برگزاری منظم جلسات کارگروه آموزش به بیمار در بیمارستان

نیازهای آموزشی بیماران و همراهان

 • نیازسنجی آموزشی سالانه  بیماران و همراهان در کلیه بخشها با توجه به سطح دانش و آگاهی بیماران و نوع بخش تعیین میگردد.
 • جمع آوری نیازهای آموزشی هر گروه توسط سوپروایزر آموزشی بیمارستان

 اولویت های آموزشی

 • اولویت بندی نیازهای آموزشی بیماران و همراهان با حضور سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر آموزش سلامت ، سرپرستار و پرستار مسئول آموزش به بیمار بخش انجام می گردد.
 • برنامه ریزی در جهت رفع نیازهای آموزشی بر اساس آموزش معتبر و استاندارد صورت میگیرد.
 • پس از اولویت بندی ابتدا نیازهایی که بیماران به آموزش بیشتری دارند در برنامه آموزشی لحاظ می گردد، در صورت برآورده شدن این نیازها موارد دیگر آموزش داده می شود.

روش ها و تدابیر آموزش به بیمار

 • روشهای آموزش به بیمار شامل :آموزش چهره به چهره، استفاده از پمفلت های آموزشی و جزوات ساده آموزشی، نمایش فیلم آموزشی

نظارت بر اجرای برنامه های آموزش به بیمار

 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی بیماران در هر بخش بر اساس راندهای مکرر و مصاحبه با بیماران و همراهان
 • ارزیابی اثربخش بودن آموزشهای ارائه شده به بیماران به صورت ماهیانه توسط سوپروایزر آموزش و سرپرستار و پرستار مسئول آموزش به بیمار
 • نظارت بر ارزیابی اثر بخش بودن آموزشهای ارائه شده به بیماران به صورت فصلی توسط سوپروایزر آموزشی
 • ارائه گزارش نتایج اثربخشی آموزشها به بخشها
 • اجرای اقدامات اصلاحی تدوین شده و بررسی مجدد اثربخشی آموزشها

تامین منابع آموزش به بیمار

 • بررسی و جمع آوری منابع آموزشی مورد نیاز هر بخش
 • جمع آوری و تجزیه تحلیل نیازهای آموزشی به بیمار
 • پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی و پیشنهاد آن به تیم مدیریت اجرایی به صورت سالیانه
 • پیشنهاد بودجه آموزش به بیمار در کمیته اجرایی بیمارستان
سیاست های اصلی

سیاست های اصلی بیمارستان

ردیفحیطهعناوین سیاست اصلیسیاست های بالادستیذینفعان کلیدی
۱ایمنی بیمارتوجه و تمرکز بیمارستان بر حفظ و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان می باشداستانداردهای ایمنیبیماران، همراهان و کارکنان
۲حقوق گیرندگان خدمتنهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق گیرندگان خدمت در راستای افزایش رضایتمندی مراجعین و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان

رسیدگی به شکایت بیماران و همراهان
منشور حقوق بیماربیماران، همراهان و کارکنان
۳کنترل عفونتپیاده سازی نظام مدیریت و کنترل عفونت های بیمارستانی و فراهم سازی اقدامات و امکانات پیشگیرانه و تمهیدات لازم در بیمارستان ایرانیان رعایت شستن دست در پنج موقعیت ، جزء اصول و ارزش های موازین بهداشتی در نظر گرفته شده است و کارکنان در این زمینه آموزشهای لازم را می بینند .

استاندارهای  ایمنی

استانداردهای اعتبار بخشی

بیماران، همراهان و کارکنان
۴بهداشت محیطکاهش مصرف کاغذ( پسماند های خشک )  در بیمارستان و سیستمی کردن چک لیست ها و فرم هااستانداردهای اعتبار بخشیبیمارستان ، کارکنان
۵ارتقای سلامتبیمارستان علاوه بر تلاش در دستیابی به اصول ماموریتی خود ، به سلامت بیماران و  کارکنان نیز اهتمام داشته و تلاش خود را جهت انجام فعالیت های آموزش سلامت به بیماران و کارکنان ادامه  می دهد .بیماران ، همراهان ، کارکنانبیماران، همراهان و  کارکنان
۶مدیریت خطا و خطرتلاش برای مدیریت خطاهای درمانی و مراقبتی در جهت افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه ی گزارش خطا و انجام اقدامات پیشگیرانه خطا و اجتناب از رخداد وقایع ناخواستهمبتنی بر سیاست های بالادستی ، مدیریت خطا و خطرکلیه ی کارکنان و پزشکان و بیماران