روز جهانی بهداشت دست

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۵ می ۲۰۲۴ روزجهانی بهداشت دست گرامی باد

پنجم ماه می مصادف با شانزدهم اردیبهشت، توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان “روز جهانی بهداشت دست” نام گذاری شده است که درراستای اهمیت و نقش بهداشت دست (باشعار ارتقاء دانش ومهارت کارکنان بهداشت دست باروش نوآورانه وتاثیر گذار) واحد بهداشت محیط وکنترل عفونت با همکاری واحد ارتقاء سلامت بیمارستان روانپزشکی ایرانیان برنامه های متنوع ازجمله آموزش شستشو وضدعفونی دست به دانش آموزان دبستان دخترانه،آموزش به پرسنل واهدا جوایز به آنها ازطرف ریاست محترم بیمارستان،آموزش به مراجعین درمانگاه وتوزیع پمفلت آموزشی دراین زمینه وآموزش به بیماران به کار خود ادامه داد.

به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 0 میانگین امتیاز: 0