اساسنامه ارتقا سلامت

مقدمه:

یک سازمان مراقبت از سلامتی باید متوجه باشد که مراقب و پرستاری که در اختیار می گذارد ، بخشی از یک سیستم یکپارچه ای از خدمات پزشکان و متخصصان مراقبت از سلامتی و سطوح مختلف پرستاری محسوب می شود که تداوم و مرقبت را شکل می دهد .

هدف ، این است که به صورتی صحیح و مناسب ، نیاز های مراقبتی بیمار با خدمات در دسترس تطبیق یابد ، خدمات ارائه شده برای بیمار در سازمان به صورت هماهنگ باشد و سپس طرح ترخیص و پیگیری تنظیم شود . برای تصمیم گیری صحیح در موارد زیر ، وجود اطلاعات ، ضروری به شما می آید :

 • کدام یک از نیازهای بیمار برای سازمان مراقبت از سلامتی قابل تامین است ؟
 • تاثیر جریان خدمات بر روی بیمار
 • جابجایی یا ترخیص مناسب بیمار به یا مراکز مراقبتی دیگر

تعریف ارتقاء سلامت:

ارتقای سلامت عبارت است از  فرآیند توانمندسازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحییح در انتخاب رفتارهای سلامت محور و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم”

“ارتقای سلامت ، علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگیشان برای داشتن یک وضعیت سلامت پایدار است.”

تیم ارتقاء سلامت بیمارستان روانپزشکی ایرانیان:

 • دکتر مجید حضرتی زاده (مدیریت و قائم مقام مسئول فنی بیمارستان)
 • معصومه فرید جمال ( مترون )
 • الهام بابایی ( مسئول بهبود کیفیت – مسئول حقوق گیرندگان خدمت – کارشناس ارشد روانشناس بالینی )
 • لیلا حاجی سلطانی ( مسئول ارتقاء سلامت بیمارستان )
 • ویدا یزدانی ( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی )
 • امیرحسین ربانیان ( سوپروایزر آموزشی )‌
 • مریم جمشیدی( کارشناس بهداشت حرفه ای )
 • صبا توانا ( کارشناس بهداشت محیط )
 • وانتخاب تعدادی از پرسنل به عنوان نماینده بخش های بالینی

بیمارستان سبز:

بیمارستان سبز بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و برطرف کردن سهم خود در کاهش میزان بیماریها ارتقا  دهد.

بیمارستان سبز و سالم ارتباط بین سلامتی انسان و محیط زیست را به رسمیت می شناسد و این شناخت را از طریق نوع اداره کردن، راهبرد و عملیات خود نشان می دهد .

از ویژگیهای مهم بهره گیری از راهبرد” بهره وری سبز برای بیمارستان ها” این است که کارایی اقتصادی را در کنار کارایی زیست محیطی مطرح می کند و در عین توجه جدی به مقوله اقتصاد بهداشت و درمان، محیط زیست را نیز در نظر می گیرد و با بکارگیری ابزارها و روشهای بهره وری سبز آلاینده های زیست محیطی ناشی از فرآیند ارائه خدمات را به حداقل می رساند  . از آنجا که الگوی منفرد و یکسانی در خصوص بیمارستانهای سبز و سالم وجود ندارد و بسیاری از بیمارستانها و نظامهای سلامت در سراسر جهان  اقداماتی را به منظور کاهش ردپای زیست محیطی، مشارکت در سلامت همگانی و صرفه جویی در هزینه ها به صورت همزمان به اجرا در آورده اند، که بیشتر بر پایه استانداردهای زیست محیطی بنیان گذاشته شده است. در این راستا، بیمارستان می تواند از مدل های موجود و تجارب بیمارستانهای سبز در جهان، بسته به نیازها و الزامات جغرافیایی و زیست محیطی خود بهره گیرد .در مدلهای موجود بیشترین تاکید بر ابعاد کارآیی انرژی، کارآیی آب و مدیریت پسماند می باشد که نشان دهنده اهمیت زیاد این ابعاد در بیمارستان سبز است.

رسالت ارتقاء سلامت

با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و با اراده ،همت و تلاش واحد آموزش بیمارستان ایرانیان در راستای رسالت مرکز با تغییر رویکرد مراقبتی بیمار محور به رویکرد مراقبتی سلامت محور و جامعه نگر آموزش و ارتقای سلامت جامعه را مد نظر قرار می دهیم  و ارزش های محوری ما همانا ارتقای سطح ایمنی ، سلامت و رضایت بیمار با رعایت اخلاق حرفه ای ، احترام به ارزش های انسانی و حفاظت ازجان انسان ها با توانمند سازی بیماران و خانواده ی آنها به وسیله پایبندی به انجام وظایف حرفه ای از طریق ارائه ی مراقبت های علمی همراه با آموزش  بیمار است.

 

هدف: ارتقاء هد فمند در جهت خود مراقبتی  برای دستیابی به  سلامت جسمی و روانی

اقداماتی که در زمینه ارتقاء سلامت صورت می گیرد:

 • آموزش سلامت
 • آموزش ارتقاء کیفیت زندگی
 • آموزش الگوی زندگی سالم
 • آموزش مهارتهای زندگی
 • آموزش مقابله با بحران
 • آموزش مهارتهای اجتماعی
 • آموزش مقابله با استرس
 • آموزش مدیریت خشونت های خانوادگی
 • برنامه کاهش مصرف سیگار و الکل
 • برنامه کاهش رفتارهای پر خطر در موارد سوء مصرف مواد
 • اجرای برنامه جامع ارتقاء سلامت روان
 • آموزش خانواده

برنامه های ارتقاء سلامت در زمینه های زیر دسته بندی می شود :

آموزش به بیمار و خانواده و مراجعین مرکز

آموزش به بیمار :

 • آموزش بدو ورود : این آموزش بعد از بستری بیمار در بخش و توسط پرستار ادمیت کننده انجام می شود سپس در فرم آموزش به بیمار ثبت می گردد.
 • آموزش حین بستری : بعد از گذاشتن تشخیص پزشک معالج و تشخیص های پرستاری در زمان کاهش علائم توسط پرستار مسئول انجام می شود .
 • آموزش حین ترخیص : این آموزش در زمان ترخیص بیمار داده می شود در ضمن در موارد مربوط به بیمار و خانواده در فرم ( آموزش ضمن ترخیص ) که در دو برگه تهیه شده است تکمیل می گردد و یک برگ آن همراه با توضیحات شفاهی به بیمار و خانواده ارائه می شود .
 • آموزش بعد از ترخیص شامل: فالوآپ بیماران ترخیص شده براساس دستور العمل داخلی بیمارستان انجام می شود.

آموزش به خانواده :

 • سوپروایزر آموزشی (داخلی ۱۵۹) روزهای دوشنبه ازساعت ۱۴-۱۲ جوابگوی تلفنی برای اعضاء خانواده بیماران  می باشد. .هدف از این کلاس ها ، ارتقاء آگاهی خانواده در خصوص اختلالات روانپزشکی ، شناخت علائم بیماری ، از بین بردن نگرش ها و اعتقادات غلط در مورد اختلال ها و درمان آن ، شناسایی عوامل مرتبط با عود بیماری و راههای کاهش آن در خانواده ، روش های مناسب برخورد با بیماری و شناخت منابع حمایتی می باشد.
 • همچنین مسئول ارتقا سلامت (داخلی۱۰۷) روزهای شنبه ازساعت ۱۴-۱۲ در رابطه با سایر نیازهای آموزشی خانواده ها  با هماهنگی دیگر بخشها هماهنگی  لازم را به عمل آورده و جوابگوی آموزشهای لازم درزمینه موارد زیر می باشد..
 • در زمینه آموزش
 • در زمینه تغذیه
 • در زمینه بهداشت محیط
 • در زمینه ایمنی و کنترل عفونت
 • در زمینه برخورداری از حق و حقوق خود
 • در زمینه بهداشت حرفه ای
به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 0 میانگین امتیاز: 0