بخش های بستری

بخش های بستری شامل چهار بخش،  اعصاب و روان ( دو بخش مردان، یک بخش زنان و اتاق های خصوصی ) و چهار بخش جانبازان می باشد.

امکانات بخش ها شامل :

 1. دستگاه مانیتورینگ
 2. دستگاه ECG
 3. دستگاه ساکشن
 4. دستگاه شوک احیاء قلبی و ریوی
 5. ترالی کد احیا
 6. دستگاه ترمومتر دیجیتال
 7. دستگاه چک قند خون دیجیتال
 8. دستگاه پالسی اکسیمتر انگشتی دیجیتال
 9. تجهیزات میانه (لارنگوسکوب، اتوسکوب، افتالمو سکوب)

مقررات بخش های بستری بیمارستان شامل:

 1. داشتن تلفن همراه برای بیمار ممنوع می­ باشد.
 2. داشتن لباس شخصی توسط بیمار ممنوع می­ باشد.
 3. از دادن تلفن همراه به بیماران جدا خودداری نمایید.
 4. پول نقد نزد بیمار ممنوع می ­باشد.
 5. از آوردن وسایل تیز و برنده، شکستنی، فندک، کبریت جدا خودداری نمایید.
 6. ساعات تماس تلفنی با بیماران ۱۵ الی ۱۷ می­ باشد.
 7. در صورت آزاد بودن ملاقات فقط بستگان درجه اول اجازه ملاقات دارند.
 8. ورود کودکان زیر ۷ سال در بخش ممنوع می­ باشد.
 9.  ساعات ملاقات در ۶ ماه اول سال ۱۵-۱۷ و در ۶ ماه دوم سال ۱۴-۱۶ می باشد.
اخبار سایت