ارتباط با بیمارستان

ارتباط با بیمارستان

تلفن
44723330-9
ایمیل
info@iranian-hospital.com

آدرس بیمارستان : تهران، همت غرب، بلوار دهکده المپیک، میدان المپیک، بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

 

اخبار سایت