معرفی ریاست

ریاست بیمارستان

 

آقای دکتر سیروس ایزدی یزدی

تخصص: متخصص روانپزشکی

رتبه علمی: پروفسور

شماره تماس: داخلی ۲۳۱

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست

 

 

 

دکتر سیروس ایزدی یزدی متولد شهرستان یزد هستند. دکتر پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه در زادگاه خود راهی تهران می شوند، در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول تحصیل می گردند و به اخذ درجه دکتری پزشکی (MD) از دانشگاه مزبور نائل می شوند.

دکتر ایزدی در ضمن تحصیل پزشکی، خیلی زود به رشته روانپزشکی علاقمند می شوند. پس از اخذ درجه MD از دانشگاه تهران بعنوان پزشک پیشگیری استان پنجم و همدان (کرمانشاهان و همدان فعلی) استخدام می گردند.

پس از گذرانیدن دوره دستیاری به اخذ درجه تخصص در رشته روانپزشکی نائل می گردند و در عین حال مدت یکسال در کلاس های اختصاصی روان درمانی تحت نظر شادروان دکتر محمود صناعی آموزش های لازم را در زمینه مکاتب روانشناختی و روان درمانی کسب می کنند.

دکتر ایزدی پس از احراز درجه تخصص در روانپزشکی در مسابقه استادیاری شرکت می کند و پس از برنده شدن در مسابقه مزبور بعنوان استادیار گروه روانپزشکی مشغول کار می شوند . وی در دوره استادیاری خود به لندن عزیمت می کند و پس از گذرانیدن دوره های آموزشی لازم، امتحانات تخصصی کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان را با موفقیت گذرانید و به اخذ عنوان MRCPsych نائل می گردد.

دکتر ایزدی در طول مدت خدمت آموزشی خود مدتی بعنوان رئیس بیمارستان روزبه و مدیر گروه آموزشی روانپزشکی انجام وظیفه کرده است.

اخبار سایت