FA | EN
if (Model != null) {

پذیرش: مراحل پذیرش در بیمارستان ایرانیان :

  1. مراجعه بیماران به پذیرش بیمارستان
  2. ارائه نمودن کارت شناسایی بیمار و حضور بستگان درجه یک به همراه کارت شناسایی الزامی است.
  3. داشتن دستور از پزشک معالج مبنی بر بستری بیمار در صورت نداشتن نامه بستری معتبر بیمار توسط پزشکان حاضر ویزیت و در صورت تشخیص نیاز به بستری بیمار دستور صادر گردد.
  4. دادن اطلاعات پذیرش و بستری بیمار و همچنین هزینه ­های بستری و معرفی بیمارستان به همراهان
  5. پر نمودن فرم ­های بستری و تعهدات توسط بستگان درجه یک
  6. اخذ وجه پیش ­پرداخت از بیماران آزاد و همچنین بیمه ­ای دارای فرانشیز
  7. ارائه معرفی ­نامه درمانی از بیمه طرف قرار داد جهت بیماران دارای بیمه تکمیلی الزامی می ­باشد.

لیست بیمه های طرف قرارداد را در اینجا ببینید

نکته : بیمه ایران در صورت عدم ارائه معرفی­ نامه با تایید سایت بیمه قابل قبول نمی­ باشد.