FA | EN
if (Model != null) {

1401/05/22 17:01:01

ارتقا سلامت

مقدمه :

یک سازمان مراقبت از سلامتی باید متوجه باشد که مراقب و پرستاری که در اختیار می گذارد ، بخشی از یک سیستم یکپارچه ای از خدمات پزشکان و متخصصان مراقبت از سلامتی و سطوح مختلف پرستاری محسوب می شود که تداوم و مرقبت را شکل می دهد .

هدف ، این است که به صورتی صحیح و مناسب ، نیاز های مراقبتی بیمار با خدمات در دسترس تطبیق یابد ، خدمات ارائه شده برای بیمار در سازمان به صورت هماهنگ باشد و سپس طرح ترخیص و پیگیری تنظیم شود . برای تصمیم گیری صحیح در موارد زیر ، وجود اطلاعات ، ضروری به شما می آید :

 • کدام یک از نیازهای بیمار برای سازمان مراقبت از سلامتی قابل تامین است ؟
 • تاثیر جریان خدمات بر روی بیمار
 • جابجایی یا ترخیص مناسب بیمار به یا مراکز مراقبتی دیگر

تعریف ارتقاء سلامت :

ارتقای سلامت عبارت است از  فرآیند توانمندسازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحيیح در انتخاب رفتارهای سلامت محور و در نتیجه رعا یت شیوه زندگی سالم"

"ارتقای سلامت، علم و هنر کمك به مردم برای تغییر شیوه زندگیشان برای داشتن یك وضعیت سلامت پایدار است."

اعضاء تیم ارتقاء سلامت :

 • آقای دکتر محمدرضا گلستاني ( مسئول فني بيمارستان)
 • آقای دکترحضرتی زاده (مدیریت وقائم مقام مسئول فنی بیمارستان)
 • خانم لیلا حاجي سلطانی ( مسئول ارتقاء سلامت بیمارستان )                                                                                                                                               
 • خانم الهام بابایی ( مسئول بهبود كيفيت - مسئول حقوق گیرندگان خدمت – کارشناس ارشد روانشناس بالینی )
 • خانم سمیرا بروجردی ( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار_ سوپروایزر کنترل عفونت )
 • خانم اعظم باقري ( سوپروایزر آموزشی )
 • خانم مریم جمشیدی( کارشناس بهداشت حرفه ای )
 • خانم صبا توانا ( کارشناس بهداشت محیط )
 • وانتخاب تعدادی از پرسنل به عنوان نماینده بخش های بالینی )

بیمارستان سبز :

بیمارستان سبز بیمارستانی است که سلامت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و برطرف کردن سهم خود در کاهش میزان بیماریها ارتقادهد.

بیمارستان سبز و سالم ارتباط بین سلامتی انسان و محیط زیست را به رسمیت می شناسد و این شناخت را از طریق نوع اداره کردن، راهبرد و عملیات خود نشان می دهد .

از ویژگیهای مهم بهره گیری از راهبرد" بهره وری سبز برای بیمارستان ها" این است که کارایی اقتصادی را در کنار کارایی زیست محیطی مطرح می کند و در عین توجه جدی به مقوله اقتصاد بهداشت و درمان، محیط زیست را نیز در نظر می گیرد و با بکارگیری ابزارها و روشهای بهره وری سبز آلاینده های زیست محیطی ناشی از فرآیند ارائه خدمات را به حداقل می رساند . . از آنجا که الگوی منفرد و یکسانی در خصوص بیمارستانهای سبز و سالم وجود ندارد و بسیاری از بیمارستانها و نظاهای سلامت در سراسر جهان اقداماتی را به منظور کاهش ردپای زیست محیطی، مشارکت در سلامت همگانی و صرفه جویی در هزینه ها به صورت همزمان به اجرا در آورده اند، که بیشتر بر پایه استانداردهای زیست محیطی بنیان گذاشته شده است. در این راستا، بیمارستان می تواند از مدل های موجود و تجارب بیمارستانهای سبز در جهان، بسته به نیازها و الزامات جغرافیایی و زیست محیطی خود بهره گیرد .در مدلهای موجود بیشترین تاکید بر ابعاد کارآیی انرژی، کارآیی آب و مدیریت پسماند می باشد که نشان دهنده اهمیت زیاد این ابعاد در بیمارستان سبز است.

رسالت ارتقاء سلامت

با اتكال به قدرت لايزال پروردگار وبا اراده ،همت وتلاش واحد آموزش بيمارستان ايرانيان در راستاي رسالت مركز با تغيير رويكرد مراقبتي بيمار محور به رويكرد مراقبتي سلامت محور وجامعه نگر آموزش وارتقاي سلامت جامعه را مدنظر قرارمي دهيم . و ارزش های محوری ما همانا ارتقای سطح ایمنی ،سلامت و رضایت بیمار با رعایت اخلاق حرفه ای ، احترام به ارزش های انسانی و حفاظت ازجان انسان ها با توانمند سازی بیماران و خانواده ی آنها به  وسیله پایبندی به انجام وظایف حرفه ای از طریق ارائه ی مراقبت های علمی همراه با آموزش  بیمار است.

    هدف کلی    ارتقاء هد فمند در جهت خود مراقبتی  برای دستیابی به  سلامت جسمی و روانی

 اهداف اختصاصی :

 •   آموزش سلامت
 • آموزش ارتقاء کیفیت زندگی
 • آموزش الگوی زندگی سالم
 • آموزش مهارتهای زندگی
 • آموزش مقابله با بحران
 • آموزش مهارتهای اجتماعی
 • آموزش مقابله با استرس
 • آموزش مدیریت خشونت های خانوادگی
 • برنامه کاهش مصرف سیگار و الکل
 • برنامه کاهش رفتارهای پر خطر در موارد سوء مصرف مواد
 • اجرای برنامه جامع ارتقاء سلامت روان
 • آموزش خانواده
 • مدیرت بحران درکرونا

برنامه های ارتقاء سلامت در زمینه های زیر دسته بندی می شود :

 • آموزش به بیمار و خانواده و مراجعین مرکز
 • آموزش به بیمار :
 • آموزش بدو ورود : این آموزش بعد از بستری بیماردر بخش و توسط پرستار ادمیت کننده انجام می شود سپس در فرم آموزش به بیمار ثبت می گردد.
 • آموزش حین بستری : بعد از گذاشتن تشخیص پزشک معالج و تشخیص های پرستاری در زمان کاهش علائم توسط پرستار مسئول انجام می شود .
 • آموزش حین ترخیص : این آموزش در زمان ترخیص بیمار داده می شود در ضمن در موارد مربوط به بیمار و خانواده در فرم ( آموزش ضمن ترخیص ) که در دو برگه تهیه شده است پر می گردد و یک برگ آن همراه با توضیحات شفاهی به بیمار و خانواده داده می شود .
 • آموزش بعد از ترخيص شامل: فالوآپ بيماران ترخيص شده  براساس دستور العمل داخلي بيمارستان  انجام مي شود.
 • آموزش به خانواده :

-سوپروايزر آموزشي (داخلي 159)  روزهاي دوشنبه ازساعت 14-12جوابگوي تلفني  برای اعضاء خانواده بیماران  مي باشد. .هدف از این کلاس ها ، ارتقاء آگاهی خانواده در خصوص اختلالات روانپزشکی ، شناخت علائم بیماری ، از بین بردن نگرش ها و اعتقادات غلط در مورد اختلال ها و درمان آن ، شناسایی عوامل مرتبط با عود بیماری و راههای کاهش آن در خانواده ، روش های مناسب برخورد با بیماری و شناخت منابع حمایتی می باشد                                      

-  همچنين مسئول ارتقا سلامت (داخلي107)   روزهاي شنبه  ازساعت 14-12 دررابطه باساير نیازهای آموزشی خانواده ها  با هماهنگي ديگر بخشها هماهنگي  لازم رابه عمل آورده  وجوابگوي آموزشهاي لازم درزمينه موارد زير مي باشد..

 • در زمینه آموزش
 • در زمینه تغذیه
 • در زمینه بهداشت محیط
 • در زمینه ایمنی  و کنترل عفونت
 • در زمینه برخورداری از حق ،  حقوق گیرندگان خدمت  
 • در زمینه بهداشت حرفه ای