افتتاحیه بوفه پرسنل بیمارستان ایرانیان

به مناسبت افتتاحیه سلف سرویس پرسنل در مورخ ۹۷/۰۴/۳۱ مراسمی با حضور ریاست( جناب آقای دکتر سیروس ایزدی)، اعضای هیئت مدیره( جناب آقایان دکتر میلانی فر و دکتر عبدی)، مدیر و مشاور امور مالی،‌ مترون و مدیریت بیمارستان و خانم سلطانی مسئول تغذیه و رژیم درمانگر بیمارستان برگزار گردید.